http://xbooru.com/index.php?page=post&s=view&id=359603
Дата блокировки: 27.12.2014
Статус URL: Внесен в реестр
Домен: xbooru.com
IP : 104.28.10.100 | 104.28.11.100 | 5.178.68.70 | 104.27.190.191 | 104.27.191.191 | 104.27.184.77 | 104.27.185.77 | 104.18.52.187 | 104.18.53.187 | 104.31.94.39 | 104.31.95.39 | 104.28.28.115 | 104.28.29.115 | 104.18.50.187 | 104.18.51.187 | 104.27.163.99 | 104.27.162.99 | 2606:4700:30::681b:a363 | 2606:4700:30::681b:a263
Доменов, заблокированных за компанию: 395
Орган власти: Роскомнадзор
Номер решения: 44583-URL-on
Дата принятия решения: 16.12.2014
Лицензия Creative Commons
Яндекс.Метрика